За проекта

RE-PEER: Обучително уеб приложение за намаляване на електрическите и електронни отпадъци е 2-годишен проект по Програма Еразъм+, Партньорства за сътруничество в областта на образованието за възрастни, който има за цел да повлияе положително на ежедневния живот на преподавателите в сферата на образованието за възрастни и самите възрастни чрез:

– разработване на теоретична и практическа рамка за дигитално екологично обучение за възрастни, дефиниране на основните необходими педагогически компетентности и тези, свързани с кръговата икономика и правилното управление на електрическите и електронни отпадъци на базата на Използвай повторно, Намали, Рециклирай

– разработване на лесен и достъпен учебен материал за възрастни за повторно използване, намаляване, рециклиране на технически отпадъци и за повишаване на осведомеността за проблемите, произтичащи от тях чрез ежедневни казуси, включващи технологии

– въвеждане на геймифицирано педагогическо уеб приложение, фокусирано върху ежедневни казуси, с цел привличане на интереса на възрастните и запознаването им с кръговата икономика.

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Scroll to Top