Projektet

RE-PEER: “Peer-to-peer digital miljö- och praktisk inlärningswebbapp för minskning av tekniskt avfall och mellan små och medelstora företag, vuxencenter och beslutsfattare i uppsägning av tekniska föremål” är ett tvåårigt Erasmus+ KA2-samarbete inom vuxenutbildning, som syftar till att stärka vuxna elever och vuxenutbildare i deras vardag genom att:

– utveckla ett teoretiskt och praktiskt ramverk för digitalt miljöinlärning/undervisning för vuxencenter, definiera de viktigaste pedagogiska kompetenserna för vuxenutbildare och de huvudsakliga cirkulära ekonomikompetenserna som tillämpas vid korrekt hantering av tekniskt avfall baserat på ÅTERANVÄNDNING, MINSKA, ÅTERVINNING

– utarbeta enkelt och tillgängligt utbildningsmaterial för vuxna elever i återanvändning, minskning, återvinning av tekniskt avfall och för att öka medvetenheten om problemet med tekniskt avfall som orienterar dem i vardagliga scenarier som involverar teknik

– att introducera en spelifierad pedagogisk webbapp fokuserad på vardagsscenarier för att väcka vuxnas intresse och göra dem bekanta med cirkulär ekonomis kompetens genom att testa och lära sig om vardagsscenarier.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Scroll to Top