RE-PEER

Peer-to-peer digital environmental and practical learning web app for techwaste reduction and between SMEs, adult centres and policy makers in tech items dismissal

PROJEKTET

RE-PEER: “Peer-to-peer digital miljö- och praktisk inlärningswebbapp för minskning av tekniskt avfall och mellan små och medelstora företag, vuxencenter och beslutsfattare i uppsägning av tekniska föremål” är ett tvåårigt Erasmus+ KA2-samarbete inom vuxenutbildning, som syftar till att stärka vuxna elever och vuxenutbildare i deras vardag genom att:

– utveckla ett teoretiskt och praktiskt ramverk för digitalt miljöinlärning/undervisning för vuxencenter, definiera de viktigaste pedagogiska kompetenserna för vuxenutbildare och de huvudsakliga cirkulära ekonomikompetenserna som tillämpas vid korrekt hantering av tekniskt avfall baserat på ÅTERANVÄNDNING, MINSKA, ÅTERVINNING.

– utarbeta enkelt och tillgängligt utbildningsmaterial för vuxna elever i återanvändning, minskning, återvinning av tekniskt avfall och för att öka medvetenheten om problemet med tekniskt avfall som orienterar dem i vardagliga scenarier som involverar teknik.

– att introducera en spelifierad pedagogisk webbapp fokuserad på vardagsscenarier för att väcka vuxnas intresse och göra dem bekanta med cirkulär ekonomis kompetens genom att testa och lära sig om vardagsscenarier.

PROJEKTRESULTAT

Under två års projektgenomförande har RE-PEER:s transnationella partnerskap fastställt följande resultat och resultat som ska uppnås:

• Projektresultat 1: Cirkulär ekonomi & digitalt utbildningsramverk för vuxenpedagoger och vuxna

• Projektresultat 2: Utbildning för tränare material och riktlinjer för hållbara vuxencenter som “reparationscaféer”

• Projektresultat 3: Utbildningsmaterial för digitalt miljöundervisning för vuxna elever

• Projektresultat 4: Pedagogisk uppdragsbaserad webbapp för att spela scenarier för cirkulär ekonomi

• C1: Kortvariga gemensamma personalutbildningsevenemang i Slovenien för 14 deltagare från Partners’ Staff

• C2: Blandad mobilitet i Bulgarien för 15 vuxna elever från partnerländerna

• Multiplikatorevenemang i varje land (E1-E7): Partners kommer att organisera en uppsättning av 7 slutliga spridningsevenemang för att nå minst 140 deltagare totalt (20 i varje land)

HUVUDPROJEKTEMÅLGRUPPER

RE-PEER kommer att involvera i de olika aktiviteterna som kommer att genomföras, följande blandning av kompletterande målgrupper (deltagare), som ska involveras och väljas ut inom partnerskapets omedelbara nätverk:

– Vuxna elever: bland dem som behöver förbättra sina digitala miljökunskaper, som vi generellt definierar som vuxna hushåll som är< <40 indikerade som Y&Z-generationer (definierade som “förlorade generationer”) som bor i projektpartnernas verksamhetsområde;

– Vuxenpedagoger:. I behov av att lära sig eller förbättra sina kompetenser om de negativa effekterna av hantering av tekniskt avfall och angående praktiska kompetenser för återanvändning, återanvändning, reducering av tekniskt avfall, som kan stödja dem att bättre planera sina utbildningsprogram och blanda digital utbildning med mer hållbara och praktiska tekniska möjligheter. ;- Vuxencenters teknisk personal i fältarbete;

– Alla andra intresserade av att lära sig mer om tekniskt avfallshantering och gröna metoder inom utbildning och på arbetsplatsen.

RE-PEER

Peer-to-peer digital environmental and practical learning web app for techwaste reduction and between SMEs, adult centres and policy makers in tech items dismissal

This project has been funded with the support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project No: 2021-1-SE01-KA220-ADU-000026264

Scroll to Top