Newsletter 01

RE-PEER: “Peer-to-peer digital miljö- och praktisk inlärningswebbapp för minskning av tekniskt avfall och mellan små och medelstora företag, vuxencenter och beslutsfattare i uppsägning av tekniska föremål” är ett tvåårigt Erasmus+ KA2-samarbete inom vuxenutbildning, som syftar till att stärka vuxna elever och vuxenutbildare i deras vardag genom att:

  • Utveckla en teoretisk och praktisk ram för digital miljöinlärning/undervisning för vuxencentrum, som definierar de viktigaste pedagogiska kompetenserna för vuxenutbildare och de viktigaste kompetenserna inom hållbar ekonomi som tillämpas vid korrekt hantering av teknikavfall baserat på ÅTERANVÄNDNING, MINSKNING OCH ÅTERVINNING
  • Utarbeta utbildningsmaterial till vuxna elever när det gäller återanvändning, minskning och återvinning av teknik och att öka medvetenheten om problemet med teknikavfall i vardagssituationer som inbegriper teknik
  • Introducera en pedagogisk webb APP med fokus på vardagliga scenarier för att väcka de vuxnas intresse för att bekanta sig med begreppen hållbar ekonomi genom att testa och lära sig om vardagliga scenarier

Den 24 januari 2022 hade projektpartnerna det första online mötet för att diskutera projektets inriktning och mål, milstolpar, ledningsstrategi och risk/ spridningsstrategi för att kunna börja arbeta effektivt med de första projektresultaten. Dessutom har Partners kommit överens om att hålla projektets kick-off möte i Sverige den 28 april 2022.

Många pedagogiska e-verktyg och resurser, inklusive en engagerad onlinekurs och APP kommer att utvecklas och finnas tillgängliga på 8 olika språk (engelska, svenska, italienska, spanska, bulgariska, holländska, finska och slovenska) gratis!

Så håll utkik efter fler nyheter och glöm inte att följa RE-PEER’s nyheter på projektets webbplats och på sociala medier! Tack!

www.repeerproject.com

This project has been funded with the support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project No: 2021-1-SE01-KA220-ADU-000026264

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Scroll to Top