Newsletter 03

Zaključek projektnega Rezultata 2: Vsebine za usposabljanje trenerjev in smernice za trajnostne šole za izobraževanje odraslih v obliki ‘’kavarnic popravil (repair cafés)’’

Od 27. februarja do 2. marca smo se partnerji zbrali v Ljubljani na Kratkoročnem skupnem usposabljanju sodelujočih v projektu. Cilj aktivnosti je bila nadgradnja veščin in kompetenc izobraževalcev odraslih v smeri krožnega gospodarstva in konceptov glede trajnostnega digitalnega izobraževanja, s posebnim poudarkom na pravilnem ravnanju z električno in elektronsko opremo oziroma s tehničnimi napravami. Izvedli smo tudi nekaj aktivnosti vezanih na 2. rezultat projekta, in sicer viharjenje možganov o pomenu “pravice do popravila”, potekal pa je tudi fotografski natečaj, na temo odpadne električne in elektronske opreme, e-odpadkov.

Komplet orodij, ki smo ga pripravili in ga jandete v 2. rezultatu, lahko uporablja širša publika, ki se zanima za organizacijo in izvedbo usposabljanj in delavnic o recikliranju e-odpadkov. Še posebej bo dobrodošel učiteljem in izobraževalcem odraslih, ki nimajo izkušenj z organizacijo kratkoročnih programov usposabljanja o krožnem gospodarstvu. Vabimo jih, da ta komplet orodij uporabljajo kot pragmatičen vodnik za oblikovanje in krepitev znanj o sistemu ravnanja z e-odpadki.

Dokončanje rezultatov projekta 3: Okoljske digitalne izobraževalne vsebine za usposabljanja odraslih (spletni tečaj)

3. rezultat projekta je učno gradivo za učence. Osredotočeno je na praktične vsakodnevne situacije, povezane z uporabo, popravilom in recikliranjem tehničnih naprav, katerega cilj je prenos znanja in njegovo so-testiranje s strani učencev.

Spletni tečaj se odziva na potrebe po jasnih informacijah za odrasle in ozavešča o ne trajnostnem življenjskem slogu, povezanim z uporabo tehničnih naprav. Poleg tega se nanaša na praktične kompetence, ki jih je treba prenesti na odrasle, v smislu ponovne uporabe in recikliranja ter popravljanja tehničnih naprav, kritične ocene in omejitve načina uporabe le-teh. Hkrati podaja predloge, koliko stvari je mogoče konkreto narediti doma.

Nazadnje, partnerji so se srečali v čudoviti Jávei v Španiji, kjer so razpravljali o nadaljnjih korakih za spremljanje in testiranje spletnega tečaja, ki je zdaj na voljo v vseh jezikih partnerjev (angleščina, švedščina, slovenščina, španščina, italijanščina, nizozemščina, bolgarščina in finščina). Vljudno vas vabimo, da se registrirate v spletni tečaj in nadgradite svoje znanje o ravnanju z e-odpadki in krožnem gospodarstvu na:

www.repeerproject.com/online-course

Spremljajte naše novice in ne pozabite slediti RE-PEER novic na spletni strani projekta ter uradnih straneh in socialnih omrežjih! Hvala!

www.repeerproject.com

TRAJANJE PROJEKTA:

2 leti (02.01.2022 od 01.01.2024)

This project has been funded with the support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project No: 2021-1-SE01-KA220-ADU-000026264

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Scroll to Top