Newsletter 03

Финализиране на Резултат 2 от проекта: Материали за обучение на обучители и насоки за устойчиви центрове за възрастни като “кафенета за ремонт”

От 27.02 до 02.03 партньорите се събраха в Любляна за съвместно обучение на екипа с цел повишаване на уменията на преподавателите на възрастни по отношение на кръговата икономика и концепциите за устойчиво дигитално образование със специален акцент върху правилното управление на технологичните устройства. Екипът приложи дейности, основани на резултатите от проекта, като мозъчна атака за значението на “правото на ремонт” и фотоконкурс с тема електронните отпадъци.

Освен това комплектът инструменти, който можете да прилагате, може да се използва от по-широка аудитория, която се интересува от организиране и провеждане на обучения и семинари за рециклиране на електронни отпадъци. Той е особено подходящ за преподаватели и учители, които не са запознати с организирането на краткосрочни програми за обучение и специфични интервенции за обучение по въпросите на кръговата икономика. Те се приканват да използват този инструментариум като прагматично ръководство за формулиране и укрепване на системите за управление на е-отпадъците.

Финализиране на Резултат 3 от проекта: Материали за обучение по екологично дигитално образование за възрастни (онлайн курс)

Третият резултат от проекта са обучителните материали, фокусирани върху практически ситуации от ежедневието, свързани с използването, ремонта и рециклирането на технологии и които имат за цел да предадат знания и да ги тестват съвместно с обучаемите.

Онлайн курсът отговаря на нуждите от ясна информация за възрастните, както и за повишаване на осведомеността относно устойчивия начин на живот, свързан с технологиите. Освен това той е свързан с практическите компетенции, които трябва да бъдат предадени на възрастните по отношение на повторното използване, рециклирането и поправката, критичната оценка и ограничаването на начина, по който човек използва технологиите, и колко много неща могат конкретно да бъдат направени у дома.

Партньорите се срещнаха в красивия град Хавеа, Испания, за да обсъдят следващите стъпки и да тестват онлайн курса, който вече е достъпен на всички езици на партньорите (английски, шведски, словенски, испански, италиански, нидерландски, български и финландски), така че продължавайте и се регистрирайте, за да повишите знанията си за управлението на електронните отпадъци и кръговата икономика на:

www.repeerproject.com/online-course

За да получавате редовно информация, посещавайте секцията Новини на сайта на проект RE-PEER и социалните мрежи на проекта! Благодарим Ви!

www.repeerproject.com

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА:

2 години (от 02.01.2022 г. до 01.01.2024 г.)

This project has been funded with the support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project No: 2021-1-SE01-KA220-ADU-000026264

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Scroll to Top