Newsletter 04

Zaključek Projektnega rezultata 4: “Pedagoška spletna aplikacija, ki temelji na nalogah, za igrifikacijo scenarijev krožnega gospodarstva”

Projekt Re-Peer se zaključuje s četrtim, zadnjim rezultatom projekta, spletno aplikacijo Pedagogical Quest-Based Web App, ki vključuje na pedagoški način pripravljen interaktivni kviz o krožnem gospodarstvu. Namenjen je odrasli javnosti in vsem subjektom, podjetjem ali osebam, ki jih ta tema zanima. Kviz bo kmalu na voljo za sisteme Android in IOS, v vseh jezikih partnerjev projekta (angleščini, švedščini, slovenščini, bolgarščini, nizozemščini, italijanščini, finščini in španščini).

Poleg tega so se partnerji med 7. in 10. novembrom sestali v čudoviti Sofiji v Bolgariji, kjer so se udeležili “Mešane mobilnosti za odrasle učence” (LTTA – Learning, Teaching and Training Activities). V okviru dogodka so med drugim potekale številne dejavnosti, na primer preizkus delovanja spletnega tečaja projekta Re-Peer, igra Climate Fresk (igra kart na temo podnebnih sprememb) in testiranje spletne aplikacije Re-Peer (Re-Peer Web App), ki je na voljo na spletni strani projekta.

https://repeerproject.com/online-course

V zadnji fazi projekta so partnerji v vsaki partnerski državi organizirali multiplikativni dogodek, na katerih so predstavili rezultate projekta, vire, koristi in priložnosti projekta. Dogodkov pod naslovom “The WEEE-nners of #FridayforFuture” so se udeležili predstavniki organizacij in ciljna zainteresirana javnost. Priložnost sodelovanja so tako imele številne organizacije, vključno z univerzami, okoljskimi nevladnimi organizacijami, reciklažna podjetja, lokalne vladne agencije in upravljavci naravnih območij, pa tudi trenerji za odrasle in učenci, ki jih tema projekta zanima.

Če želite izvedeti več o projektu Re-Peer, si oglejte rezultate, ki so na voljo v vseh partnerskih jezikih na:

https://repeerproject.com/results/

Spremljajte naše novice in ne pozabite slediti RE-PEER novic na spletni strani projekta ter uradnih straneh in socialnih omrežjih! Hvala!

@repeercommunity

www.repeerproject.com

TRAJANJE PROJEKTA:

2 leti (02.01.2022 od 01.01.2024)

This project has been funded with the support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project No: 2021-1-SE01-KA220-ADU-000026264

Leave a Comment

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

Scroll to Top