RE-PEER

Peer-to-peer digital environmental and practical learning web app for techwaste reduction and between SMEs, adult centres and policy makers in tech items dismissal

PROJEKT

RE-PEER: “Peer-to-peer (P2P) praktična okoljska digitalna aplikacija za spletno učenje o zmanjšanju tehnoloških odpadkov in opuščanju tehnoloških izdelkov pri SMP, šolah za izobraževanje odraslih in oblikovalcih politike’’ je dvoletno partnersko sodelovanje v projektu Erasmus+ KA2 na področju izobraževanja odraslih oseb, katerega namen je opolnomočiti odrasle in njihove poučevalce v njihovem vsakdanjem življenju preko:

– razvoja teoretičnega in praktičnega podpornega okolja v obliki digitalnih okoljskih centrov za učenje in poučevanje ter opredelitve glavnih pedagoških kompetenc za poučevalce odraslih in glavne kompetence v krožnem gospodarstvu, ki se nanašajo na pravilno upravljanje s tehnološkimi odpadki, temelječe na principu REDUCE, REUSE, RECYCLE (zmanjšaj, ponovno uporabi in recikliraj);

– izdelave preprostih in priročnih izobraževalnih vsebin za odrasle na področju zmanjševanja odpadkov, ponovne uporabe in recikliranja tehnoloških odpadkov ter ozaveščanje o problemu tehnoloških odpadkov z usmerjanjem udeležencev v vsakdanje situacije na področju tehnologije;

– predstavitev igralne pedagoške spletne aplikacije, osredotočene na vsakdanje situacije, ki v odraslih zbudi zanimanje in jih spoznava s koncepti kompetenc krožnega gospodarstva preko testiranja in učenja o teh situacijah.

REZULTAT PROJEKTA

Vseskozi dvoletno implementacijo projekta, si je meddržavno partnerstvo RE-PEER zastavilo doseči naslednje rezultate in izide:

Projektni rezultat 1: Krožno gospodarstvo in okvir digitalnega izobraževanja za odrasle in njihove poučevalce

Projektni rezultat 2: Vsebine za usposabljanje trenerjev in smernice za trajnostne šole za izobraževanje odraslih v obliki ‘’kavarnic popravil’’ (‘’repair cafés’’)

Projektni rezultat 3: Okoljske digitalne izobraževalne vsebine za usposabljanja odraslih

Projektni rezultat 4: Pedagoška iskalna spletna aplikacija za igrifikacijo situacij krožnega gospodarstva

C1: Sklopi skupnih dogodkov za urjenje v Sloveniji za 14 udeležencev iz partnerstva

C2: Kombinirana mobilnost v Bolgariji za 15 odraslih iz partnerskih držav

Multiplier Dogodek v vsaki izmed držav (E1-E7): Partnerji bodo organizirali 7 diseminacijskih dogodkov, s ciljem doseči skupno vsaj 140 obiskovalcev (20 v vsaki državi)

CILJNE SKUPINE

Znotraj različnih skupin implementiranih aktivnosti bo RE-PEER vključeval mešanico dopolnjujočih se ciljnih skupin (udeležencev), ki bodo vključeni in izbrani znotraj ožjega kroga partnerjev:

– odrasli: Y in Z generacija (definirana kot ‘’izgubljena generacija’’), med katerimi so odrasla gospodinjstva s starimi manj kot< 40 let s prebivališčem znotraj operativnih območij projektnih partnerjev, ki potrebujejo izboljšanje svojih okoljskih digitalnih spretnosti;

– poučevalci odraslih, ki morajo pridobiti ali izboljšati svoje kompetence o negativnem vplivu upravljanja s tehnološkimi odpadki in praktične kompetence o recikliranju, ponovni uporabi in zmanjševanju teh odpadkov, kar bi pripomoglo k boljšemu načrtovanju njihovih učnih programov in kombiniranega digitalnega izobraževanja z bolj trajnostnimi in praktičnimi tehnološkimi zmogljivostmi;- tehnično osebje šol za izobraževanje odraslih na terenu;

– ostali zainteresirani, ki si želijo pridobiti znanje o upravljanju s tehnološkimi odpadki in zelenih praksah na področju izobraževanja ali v delovnem okolju.

RE-PEER

Peer-to-peer digital environmental and practical learning web app for techwaste reduction and between SMEs, adult centres and policy makers in tech items dismissal

This project has been funded with the support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project No: 2021-1-SE01-KA220-ADU-000026264

Scroll to Top