Newsletter 02

Финализиране на Проектен резултат 1: Рамка за кръгова икономика и дигитално образование за преподаватели в сферата на образованието за възрастни и самите възрастни

Предстои издаването на “Практически насоки за преподаватели в сферата на образованието на възрастни за дигитално преподаване на теми, свързани с околната среда”. Насоките ще бъдат предоставени на 8 езика.

Този документ ще въведе стандарти за качество в дигиталното образование на възрастни в посока отговорното отношение към околната среда. Друг принос на екипа ще бъде предоставянето на практически знания за различните технически устройства чрез придобиване на базови дигитални компетенции.

Практическите насоки отговарят на нуждата от трансформиране на образованието на възрастни в синхрон с кръговата икономика.

Подробно ще бъдат дефинирани ключовите педагогически компетенции, свързани с кръговата икономика и правилното управление на електрическите и електронни отпадъци на базата на Поправи, Рециклирай, Използвай повторно. Това ще са елементите, които ще станат основата на Наръчник за обучение.

2-ра проектна партньорска среща, Ротердам, Нидерландия

Партньорите пътуваха за Ротердам, Нидерландия, за да проведат своята втора среща на 8-ми ноември, 2022 година. Обсъдени бяха основните цели и етапи на проекта, както и неговото управление, осигуряване на качество и оценяване на проектните резултати и дейности за разпространение на информация за напредъка на проекта. Планирани бяха и предстоящите задачи и дейности.

За да получавате редовно информация, посещавайте секцията Новини на сайта на проект RE-PEER и социалните мрежи на проекта! Благодарим Ви!

www.repeerproject.com

This project has been funded with the support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project No: 2021-1-SE01-KA220-ADU-000026264

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Scroll to Top