Newsletter 01

RE-PEER: Обучително уеб приложение за намаляване на електрическите и електронни отпадъци е 2-годишен проект по Програма Еразъм+, Партньорства за сътруничество в областта на образованието за възрастни, който има за цел да повлияе положително на ежедневния живот на преподавателите в сферата на образованието за възрастни и самите възрастни чрез:

  • разработване на теоретична и практическа рамка за дигитално екологично обучение за възрастни, дефиниране на основните необходими педагогически компетентности и тези, свързани с кръговата икономика и правилното управление на електрическите и електронни отпадъци на базата на Използвай повторно, Намали, Рециклирай
  • разработване на лесен и достъпен учебен материал за възрастни за повторно използване, намаляване, рециклиране на технически отпадъци и за повишаване на осведомеността за проблемите, произтичащи от тях чрез ежедневни казуси, включващи технологии
  • въвеждане на геймифицирано педагогическо уеб приложение, фокусирано върху ежедневни казуси, с цел привличане на интереса на възрастните и запознаването им с кръговата икономика

Партньорите проведоха първата си онлайн среща на 24-ти януари 2022. Те обсъдиха основните цели и фази на проекта, както и стратегиите за координиране на реализацията, управление на риска и разпространение на информацията, за да могат да започнат ефективно работата по създаването на първите проектни резултати. Партньорите се договориха и да проведат първата си присъствена среща в Швеция на 28-ми април 2022.

Ще бъдат разработени много обучителни инструменти и ресурси, включително онлайн курс и приложение. Те ще бъдат на разположение за безплатно ползване на 8 различни езика – английски, шведски, италиански, испански, български, нидерландски, финландски и словенски!

За да получавате редовно информация, посещавайте секцията Новини на сайта на проект RE-PEER и социалните мрежи на проекта! Благодарим Ви!

www.repeerproject.com

This project has been funded with the support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project No: 2021-1-SE01-KA220-ADU-000026264

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Scroll to Top