communication

Newsletter 04

Финализиране на Проектен резултат 4: “Педагогическо уеб приложение, базирано на куестове за геймифициране на сценарии за кръгова икономика” Проект Re-Peer завършва с четвъртия си и последен резултат – Педагогическо уеб приложение, базирано на куестове за геймифициране на сценарии за кръгова икономика и насочено към обучителни организации и хора, които се интересуват от темата. Приложението скоро …

Newsletter 04 Read More »

Newsletter 03

Финализиране на Резултат 2 от проекта: Материали за обучение на обучители и насоки за устойчиви центрове за възрастни като “кафенета за ремонт” От 27.02 до 02.03 партньорите се събраха в Любляна за съвместно обучение на екипа с цел повишаване на уменията на преподавателите на възрастни по отношение на кръговата икономика и концепциите за устойчиво дигитално …

Newsletter 03 Read More »

Newsletter 02

Финализиране на Проектен резултат 1: Рамка за кръгова икономика и дигитално образование за преподаватели в сферата на образованието за възрастни и самите възрастни Предстои издаването на “Практически насоки за преподаватели в сферата на образованието на възрастни за дигитално преподаване на теми, свързани с околната среда”. Насоките ще бъдат предоставени на 8 езика. Този документ ще …

Newsletter 02 Read More »

Newsletter 01

RE-PEER: Обучително уеб приложение за намаляване на електрическите и електронни отпадъци е 2-годишен проект по Програма Еразъм+, Партньорства за сътруничество в областта на образованието за възрастни, който има за цел да повлияе положително на ежедневния живот на преподавателите в сферата на образованието за възрастни и самите възрастни чрез: разработване на теоретична и практическа рамка за …

Newsletter 01 Read More »

За проекта

RE-PEER: Обучително уеб приложение за намаляване на електрическите и електронни отпадъци е 2-годишен проект по Програма Еразъм+, Партньорства за сътруничество в областта на образованието за възрастни, който има за цел да повлияе положително на ежедневния живот на преподавателите в сферата на образованието за възрастни и самите възрастни чрез: – разработване на теоретична и практическа рамка …

За проекта Read More »

Scroll to Top