RE-PEER

Peer-to-peer digital environmental and practical learning web app for techwaste reduction and between SMEs, adult centres and policy makers in tech items dismissal

HET PROJECT

RE-PEER: “Peer-to-peer digitale milieu- en praktische leerweb-app voor het verminderen van technologieafval en tussen het MKB, centra voor volwassenen en beleidsmakers bij het afwijzen van technische artikelen” is een tweejarig Erasmus+ KA2 samenwerkingspartnerschap op het gebied van volwasseneneducatie, dat gericht is op het versterken van lerende volwassenen en opvoeders in hun dagelijks leven, door:

· het ontwikkelen van een theoretisch en praktisch kader voor digitaal leren/onderwijzen op milieugebied voor centra voor volwassenen, waarbij de belangrijkste pedagogische competenties voor volwasseneneducatie en de belangrijkste circulaire economie-competenties worden gedefinieerd die worden toegepast bij correct beheer van technisch afval op basis van HERGEBRUIK, VERMINDERING, RECYCLE;

· het uitwerken van eenvoudig en voorhanden trainingsmateriaal voor volwassen leerders in het hergebruiken, verminderen en recyclen van techwaste en om het bewustzijn van het techwaste-probleem te vergroten hen oriënteren in alledaagse scenario’s met technologie

· introductie van een gamified pedagogische webapp gericht op alledaagse scenario’s om de interesse van volwassenen te.

PROJECTRESULTATEN

Gedurende de projectimplementatie van 2 jaar heeft het transnationale partnerschap van RE-PEER de volgende resultaten en te bereiken resultaten bepaald:

• Projectresultaat 1: Circulaire economie & digitaal onderwijskader voor volwasseneneducatie en volwassenen

• Projectresultaat 2: Training voor Trainers materialen en richtlijnen voor duurzame volwassenencentra als “reparatiecafés”

• Projectresultaat 3: Trainingsmateriaal voor digitaal milieueducatie voor lerende volwassenen

• Projectresultaat 4: Pedagogische, op zoektochten gebaseerde web-app om scenario’s voor de circulaire economie te gamificeren

• C1: Gezamenlijke kortetermijntrainingen voor personeel in Slovenië voor 14 deelnemers van het personeel van de partners

• C2: Gemengde mobiliteit in Bulgarije voor 15 lerende volwassenen uit de partnerlanden

• Vermenigvuldigingsevenementen in elk land (E1-E7): partners organiseren een reeks van 7 laatste verspreidingsevenementen om in totaal ten minste 140 deelnemers te bereiken (20 in elk land)v

BELANGRIJKSTE PROJECTDOELGROEPEN

RE-PEER zal betrokken zijn bij de verschillende reeks activiteiten die zullen worden uitgevoerd, de volgende mix van complementaire doelgroepen (deelnemers), die moeten worden betrokken en geselecteerd binnen het directe netwerk van het partnerschap:

• Volwassen lerenden: onder degenen die hun digitale vaardigheden op het gebied van milieu moeten verbeteren, die we over het algemeen definiëren als volwassen huishoudens die <<40 zijn aangegeven als Y&Z-generaties (gedefinieerd als “verloren generaties”) die in de werkgebieden van de projectpartners wonen;

• Opvoeders voor volwassenen:. Behoefte aan het leren of verbeteren van hun competenties over de negatieve impact van technisch afvalbeheer en met betrekking tot de praktische competenties op het gebied van het recyclen, hergebruiken en verminderen van technisch afval, dat hen kan helpen om hun educatieve programma’s beter te plannen en digitaal onderwijs te combineren met duurzamere en praktischere technologische mogelijkheden rond ; – Technisch personeel Centra Volwassenen in veldwerk;

• Alle andere geïnteresseerden die meer willen weten over het beheer van technisch afval en groene praktijken in het onderwijs en op de werkplek.

RE-PEER

Peer-to-peer digital environmental and practical learning web app for techwaste reduction and between SMEs, adult centres and policy makers in tech items dismissal

This project has been funded with the support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project No: 2021-1-SE01-KA220-ADU-000026264

Scroll naar top