RE-PEER

Peer-to-peer digital environmental and practical learning web app for techwaste reduction and between SMEs, adult centres and policy makers in tech items dismissal

PROJEKTIN

RE-PEER: “Vertaisten välinen digitaalinen ympäristö ja käytännön koulutussovellus, jolla vähennetään teknologiajätettä sekä pk-yritysten, aikuiskeskusten ja poliittisten päättäjien hylkäämää teknologiaa” on 2-vuotinen aikuiskoulutuksen alalla toimiva Erasmus+ KA2 -yhteistyökumppanuus, jonka tavoitteena on voimaannuttaa aikuisopiskelijoita ja -kasvattajia jokapäiväisessä elämässä:

· kehitetään digitaalisen ympäristöoppimisen/opetuksen teoreettinen ja käytännöllinen viitekehys aikuiskeskuksille, määritellään aikuiskouluttajien keskeiset pedagogiset kompetenssit ja teknisessä jätteen oikean käsittelyn pääasialliset kiertotalouden kompetenssit UUDELLEENKÄYTTÖÖN, VÄHENTÄMÄÄN, KIERRÄTYSTÄ pohjautuen;

· yksinkertaisen ja käytännönläheisen koulutusmateriaalin laatiminen aikuisopiskelijoille teknisten jätteiden uudelleenkäytöstä, vähentämisestä ja kierrätyksestä sekä tietoisuuden lisäämisestä teknologisen jätteen ongelmasta ohjaamalla heitä teknologiaan liittyviin jokapäiväisiin skenaarioihin;

· esittelemme pelillisen, arjen skenaarioihin keskittyvän pedagogisen verkkosovelluksen herättämään aikuisten kiinnostuksen ja perehtymään kiertotalouden osaamisen käsitteisiin testaamalla ja oppimalla arjen skenaarioita.

PROJEKTIN TULOKSET

Kahden vuoden hankkeen toteuttamisen aikana RE-PEERin kansainvälinen kumppanuus asetti seuraavat tulokset saavutettaviksi:

Projektin tulos 1: Kiertotalous ja digitaalinen koulutuskehys aikuiskasvattajille ja aikuisille

Projektin tulos 2: Kouluttajien materiaalien harjoittelu ja “korjauskahvila” ohjeet kestäville aikuiskeskuksille.

Projektin tulos 3: Digitaalinen ympäristökoulutusmateriaali aikuisopiskelijoi

Projektin tulos 4: Digitaalinen ympäristökoulutusmateriaali aikuisopiskelijoi

C1: Lyhytaikaisen henkilöstön yhteiset koulutustilaisuudet Sloveniassa kumppanuusorganisaation 14:lle osallistujalle

C2: Yhdistetty liikkuvuus aikuisopiskeluun Bulgariassa 15 henkilölle kumppanimaista

Kerrointapahtumat kussakin maassa (E1-E7): Kumppanit järjestävät 7 lopullisen levitystapahtumien sarjan, joka tavoittaa yhteensä vähintään 140 osallistujaa (20 kussakin maassa)

PÄÄPROJEKTIN KOHDERYHMÄT:

RE-PEER osallistuu eri toimiin, joita toteutetaan seuraavilla toisiaan täydentävillä kohderyhmien (osallistujien) yhdistelmillä, ja joihin osallistuvat kumppanien välittömästä verkostosta valitut:

· Aikuisopiskelijat: jotka tarvitsevat ympäristöä koskevien digitaalisten taitojensa parantamista ja jotka yleensä määritellään aikuisiksi kotitalouksiksi sekä jotka ovat alle <40 eli heidät on nimetty Y&Z-sukupolviksi (“kadonneet sukupolvet”) ja jotka asuvat projektikumppaneiden toiminta-alueilla;

· Aikuisopettajat: he tarvitsevat opetusta asiassa tai haluavat parantaa osaamistaan teknologiajätteen hallintaan liittyvistä kielteisistä vaikutuksista ja käytännön osaamistaan teknologiajätteen kierrätyksessä, uudelleenkäytössä ja vähentämisessä; joka voi tukea heitä suunnittelemaan paremmin koulutusohjelmiaan ja yhdistämään digitaalisen koulutuksen kestävämpiin ja käytännöllisempiin teknologisiin valmiuksiin; – Aikuiskeskusten tekninen henkilöstö kenttätyössä;

· Muut kiinnostuneet, jotka haluavat oppia lisää tekniikan huollosta ja vihreistä käytännöistä koulutuksessa ja työpaikalla

RE-PEER

Peer-to-peer digital environmental and practical learning web app for techwaste reduction and between SMEs, adult centres and policy makers in tech items dismissal

This project has been funded with the support of the European Commission. This publication reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Project No: 2021-1-SE01-KA220-ADU-000026264

Vieritä ylös